Moskeemannetjes bij de TVbeelden

Het juryrapport over de Moskeemannetjes:

De Moskeemannetjes gaat over de Marokkaanse gemeenschap in Roosendaal die een brug wil slaan naar de Nederlanders. Het herkennen van het onderwerp is goed gezien en benaderd vanuit een mooie invalshoek. Er is sprake van een goede casting van de personages en in dit geval wil de jury bijzondere lof uitspreken voor de persoonlijke aanwezigheid van de maker Kees Schaap. De documentaire laat ongemakkelijke situaties zien, maar is uiteindelijk een hoopvol verhaal waarbij de maker een gezond kritische houding blijft houden.